Labels

SUPPORT JULIAN ASSANGE

Sunday, December 28, 2014

Nederlands -- Historische Speech in Damascus zendt Schok-golven rond de wereld + transcriptie


De vorige week gaf Gordon Duff, Senior Redacteur van Veterans Today een Historische Keynote Address(Kernthema/sleutel Toespraak) op de Internationale Conferentie over Bestrijding van Terrorisme en Religieus Extremisme, die gehouden werd in Damascus, Syrië. Deze speech zendt schokgolven over de hele Wereld.
vt-syria

Gordon Duff was deel van een delegatie van de Veterans Today Senior Staff die naar Damascus was gereisd en in gesprek was met het Veteranen Vandaag Panel en andere op dezelfde wijze denkende mensen in de Amerikaanse krijgsmacht en de Inlichtingen gemeenschap en meer dergelijke mensen uit 68 verschillende landen rond de Wereld die op deze Conferentie waren.

Deze Delegatie hielden in Veteranen van Vandaag Senior Redacteur *Gordon Duff, hun Managing Redacteur ** Jim Dean, de directeur ervan *** Kolonel James Hanke, en de Financiële Redacteur **** Mike Harris.

Gordon Duff’s speech veranderde snel het focus van de hele conferentie en zendt nu schokgolven uit over de Wereld in de diverse Diplomatieke, Militaire en Inlichtingen corpsen over de Wereld.
Waarom is zijn speech Historisch? Om een aantal vitaal belangrijke redenen. Deze speech is de eerste keer in de geschiedenis een Amerikaans Inlichtingen Team van “niet activisten” die een militair rapport gaven aan een gehoor van dit soort, inclusief sleutel Militaire leiders van diverse Stammen-Krachten in Libanon, Syrië en Irak, samen met een Russische delegatie en vele anderen van over de wereld. Voor deze historische speech door Duff, had niemand ooit de simpele waarheid durven te vertellen over het echte probleem, wat helemaal geen Terrorisme in het Midden Oosten is, maar het zijn de effecten van op grote schaal internationaal Georganiseerde Misdaad.
3


timthumb.php2
Welke Amerikaanse generaal stelde zich voor, zeker met zulke voorraden zware wapenen en ammunitie die in Irak werden achtergelaten voor het spoedig oprijzen van ISIS/ISIL/DAISH/
Isis, ook bekend als ISIL, DAISH, Al Qaeda versie 2, of Al CIA Duh versie 2. Hoe kon deze groep zo snel groeien en direct zo goed bewapend en zonder tegenstand zijn?
Wat meer belangrijk is, Duff, een bekende internationale Inlichtingen en Veiligheid Consultant identificeerde als de grond oorzaak, de niet-functionele betrokkenheid van de Verenigde Staten van Amerika in Irak en Syrië te zijn en de ware oorzaak van ISIS/DAISH.
Duff’s speech veranderde onmiddellijk de hele toon van de Conferentie en keerde die in een zeer praktisch focus om, over de ware oorzaken van ISIS/DAISH.
Zijn speech veranderde direct het focus van de Conferentie van theoretische gesprekken over Terrorisme en Extremisme naar wat er feitelijk aan de gang is op praktisch niveau, wie hier verantwoordelijk is en waarom ze dit doen, dat wat fabrieken stelen, martelen en doden van burgers is, volkeren die hun eigen mensen zijn.
Gordon Duff legde voor de eerste keer uiteen, wat iemand als hij dit zo in het openbaar gedaan heeft, met simpele termen wat de ware oorzaak van ISIS/DAISH is en deze onthulling van een dergelijk geloofwaardige en gekwalificeerde Intel Beroepsman zendt nu schokgolven uit over de hele Wereld.

Duff verklaarde dat er te veel zijn gestorven om door te gaan om met vage termen te spreken en dat het tijd was om de sleutel hypothesis die gebaseerd is op signalen van de Inlichtingen  vrij te geven. Toen ging Duff verder om de Ware Oorzaken te verklaren van ISIS/DAISH in eenvoudig begrijpelijke termen die de helderheid gaf die nodig was om een duurzame oplossing te formeren.
Duff legde uit dat wat in Irak en Syrië gebeurt door ISIS geen Terrorisme is, het is gewoon MISDAAD. Dat wil zeggen, het zijn de werken van een internationaal Misdaad Cabal die controle heeft gekregen over het Amerikaanse Congres. Ja, het is een enorm Georganiseerd Misdaad probleem dat moet begrepen worden als de eenvoudige grond oorzaak.
Duff identificeerde deze Misdaad Cabal als Israëlisch en wees erop dat deze Wereldwijde Misdaad op een schaal zit die nooit eerder werd beleefd. 
Duff legde uit hoe de illegal Supreme Court Decision of Citizens United het mogelijkmaakte voor een Israëli-Amerikaans Georganiseerde misdaad magnaat nu werkte vanuit Macao, Sheldon Adelson om essentieel buy control of both Houses of Congress  (=controle kopen van beide Huizen van het Congress) door de laatste verkiezing en in staat zijn om het Congress onder controle te brengen van dit Internationale Misdaad Syndicaat dat zich specialiseert in mensenhandel en narcotica.
Duff identificeerde Amerikaanse Generaals McInerney en Vallely die betrokken zijn bij  het organiseren van Daish, samen met Senator John McCain.
Hij wees er ook op dat de Secretaris van Defensie Chuck Hagel [die net was afgetreden] degene was die het Amerikaanse bombarderen van Syrië tegenhield als antwoord op de Valse-Vlag gas aanval in Aleppo, Syrië.
Deze sleutel toespraak die gegeven werd door Gordon Duff was historisch, want voor de allereerste keer ooit legde een Top Intel en Veiligheids Consultant in het openbaar uit hoe het probleem met ISIS/SAISH geen terrorisme is maar Misdaad. Hij maakte duidelijk dat ISIS/DAISH het resultaat is van Crimineel Gedrag van een Internationaal Misdaad Syndicaat dat op Israël is gebaseerd die in essentie controle kocht over het Congress van de VS bij de laatste verkiezing.
Hier is Gordon Duff’s sleutel speech die historisch is en die nu schokgolven stuurt over de Wereld.


Het zou nu helder moeten zijn aan iedereen dat de creatie van ISIS/DAISH niet ontstond door Terrorisme, maar door de overmatige invloed die werd uitgeoefend op het Amerikaanse Politieke stelsel door deze op Israël gebaseerde Misdaad Syndicaat waarvan een deel binnen het Amerikaanse Congress zit, Militair en Inlichtingen werden gemanipuleerd met het ondersteunen van de creatie ISIS/DAISH.

Het is je gemakkelijk voor te stellen waarom Duff’s eerlijke onthulling in zijn sleutel speech dat het echte probleem op de grond in Irak en Syrië misdaad is en het maaksel van een Internationale Israëli Misdaad Cabal die onmiddellijk de toon van de conferentie veranderde, en die nu schokgolven stuurt over de hele Wereld. 

Dit is de eerste keer ooit dat deze zaken werden verduidelijkt voor de Syrische Veiligheidsdienst en de Krijgsmacht maar ook naar de Intel, Militair en Diplomatieke vertegenwoordigers van over de hele wereld. 

In de dagen en weken die hierop volgen wordt verwacht dat een dergelijke Historische onthulling die gebaseerd is op harde Intel het zicht en de toon zal veranderen van de discussie over wat er werkelijk aan het gebeuren is in Irak en Syrië.

Er waren diverse ingewikkelde pogingen om de VT(=Veterans Today) Delegatie tegen te houden en om Gordon Duff tegen te houden om zijn Historische Speech uit te spreken. Ondanks al die geprobeerde onderscheppingen, werd een ervan direct doorkruist door de VT Financiële Redacteur Mike Harris, was Gordon Duff in staat om zijn sleutel speech te houden en om zijn geschiedenis te maken door de eigenlijke feiten achter ISIS/DAISH voor de eerste keer in de publieke verslagen te zetten. Kolonel Jim Hanke sprak ook op de Conferentie en ok zijn praatje werd zeer goed ontvangen.
Jim Dean nam talloze films die best zeer belangrijke bewijzen zullen zijn als er enige op VT worden gepubliceerd.
Mike Harris gaf talloze interviews aan de Syrische Pers en ontmoette Syrische Veiligheids Beambten en de Grote Mufti, de Opperste Islamitische wettelijke en theologische Geleerde van de Wereld. Die gesprekken waren zeer productief en brachten meer begrip van wat er feitelijk achter de ISIS/DAISH  misdaad zit in Irak en Syrië, die niets meer is dan een ingewikkelde internationale Georganiseerde Misdaad en als zodanig mee moet worden omgegaan.
Conclusie:
Duidelijk lieten Gordon Duff en zijn team grote moed zien om deze conferentie in Damascus bij te wonen en verdienen de hoogste aanbevelingen voor dit goede werk om de ware belangen te vertegenwoordigen van vrede voor de volkeren zonder stem.
Als het stof is neergedaald zal de tijd deze speech laten zien als een groot keerpunt in het schaamteloze misbruik door de Misdadige Cabal van het Amerikaanse Volk door het kopen en kapen van het Congress van de VS en van sommige Amerikaanse Generaals met intense Intel verbindingen en hun misbruik van miljoenen over de Wereld in veel verschillende landen, specifiek in het Midden Oosten.
Geen misdadige Cabal of samenzweringen van deze grootte kan zonder de uiterste geheimhouding bestaan, die niet langer meer bestaat dankzij Duff’s sleutel speech en complete onthulling. Hun misdaden zijn nu niet langer meer geheim en de “Jig is now up” (=het is gedaan).
Dank zij Duff is het gedaan met deze Internationale aan Israëli verbonden Misdaad Cabal, sommigen zijn geïdentificeerd als de Internationale Zionisten Misdaad Cabal (IZCS) die een alliantie had gevormd met de Bush Misdaad Cabal (BCC) die nu totaal wordt geïdentificeerd over het Wereldwijde Internet. Er wordt nu gerealiseerd door velen dat de BCC geformeerd werd toen Bush1 de Moord van JFK doorliep en omhoog rees in macht, in staat was om diep zijn werkingen in de CIA, de Krijgsmacht, het Congress, het Departement van Justitie en de Rechtelijke Macht inbedde.
Nu, als iemand twijfelt dat ISIS/DAISH opgezet werd onder de Geld Macht van de Internationale Zionistische Misdaad Cabal (IZCS) die buiten Israël werkt en die nu Controle heeft over het Congress van de V.S, denk eens in. Alle ISIS/DAISH gewonden worden naar Israël meegenomen voor een medische behandeling, alle kosten die betaald worden en die dat nog gaan worden, worden teruggebracht naar Irak of Syrië om aan te vallen, te martelen, te vermoorden, om goedkoop bedrijven over te nemen van burgers, die zich als Islamitische Terroristen uitgeven. En dit wordt allemaal gedaan om massa verwarring te zaaien en om die regeringen te bekrachtigen die bestaan van de roof om oplossingen te duwen naar hun synthetisch terrorisme wat echt niet meer is dan een massale Georganiseerde misdaad operatie om geld te maken en om meer macht te verkrijgen. Hoe weten we dat de Criminele Cabal werkelijk de controle heeft gekregen over het VS Congress. We hebben nu specifiek feitelijk bewijs welke de Misdaad van de Cabal over het Congress beheersen door het gebruik van grote omkoop gelden en bedreigingen van moord.
Het is nu meer dan duidelijk dat de enige manier om met een dergelijke grote Criminele Cabal om te gaan is om hen te aan te klagen, ze te arresteren, ze volledig te vervolgen, en ze te be- oordelen met duidelijk overtuigend bewijs zonder enige schaduw van twijfel, en ze dan te veroordelen. Als ze Verraad bedreven hebben, Oproer of andere Grote Beledigingen, nou dan bij een veroordeling van een passend Gerechtshof, van de V.S. of Internationaal, moeten ze worden geëxecuteerd net als de veroordeelde Nazi’s bij het Nürnberg Oorlogs Tribunaal of de veroordeelde Japanners voor het Internationale Militaire Tribunaal voor het Verre Oosten ook bekend als de “Tokyo Terechtzittingen” en in andere hoven in veel verschillende plaatsen in Azië en de Stille Oceaan. Ongeveer 1000 Japanse Oorlogscriminelen werden geëxecuteerd na de veroordeling en Twintig Nazi Oorlogs criminelen werden na hun veroordeling geëxecuteerd.
Maar het is bekend binnen de Intel cirkels van hoog niveau en door degenen die nauw samenwerkten met OSS agenten en werkenden, dat talloze Amerikaanse Leger geheime moord-teams werden ingezet in Europa om veel niet aangeklaagde Nazi’s naar een instant gerecht te brengen. Sommige teams opereerden onder Presidentiële orders en werden ook ingezet bij Hawaii en Azië om “instant-gerechtelijke gerechtigheid” te brengen naar Japanse oorlogscriminelen die blootstelling en arrestatie vermeden. Het hele Nürnberg Proces en het Tokyo Gerechtelijk Proces moet herhaald worden tegen de Misdadige Cabal en al hun spillen waarom het draait, bij Opperste Politiek-Makers, politieke en Gerechtelijke Puppets ook als al hun operatieve en massa-moordenaars die zich op de grond als huurtroepen ontplooiden voor vette uitbetalingen. Op hen die proberen te vluchten voor hun vervolging kan gejaagd worden tot het einde van de Aarde, indien noodzakelijk.
En het ergst van dit alles is het vermogen van de Misdaad Cabal om Amerikaanse Generaals te gebruiken en een zittende VS Senator om ISIS/DAISH te beginnen en ermee te werken. Dit is zeer werkelijk walgelijk maar er is zelfs nog meer bij dit verhaal. Want het eerlijke deel van de V.S. Krijgsmacht richt zich nu op ISIS posities, wat we nu eigenlijk hebben is een Geheim Amerikaanse Burger Oorlog die in Irak wordt gevochten. En nu heeft China has offered military help  (heeft China militaire hulp toegezegd) aan de Iraakse regering.
Behalve als John McCain gestopt wordt in zijn opgang om Chairman te worden van het Bewapende Dienst Comité, kan hij in staat zijn om serieuze druk uit te oefenen en in staat zijn om Amerika naar een volgende Oorlog te duwen in Irak (misschien met Syrië, Iran en ook de Oekraïne) en konden his actions could trigger a nuclear WW3 with the Russian Federation en met President Putin die er net genoeg van kreeg.
Hoeden af en de Hoogste Aanbevelingen voor Gordon Duff en zijn team van Amerikaanse Helden die het nu recht gezet hebben en de grote moed hebben gehad voor een publieke onthulling, want voor de eerste keer ergens, zijn de ware oorzaken van ISIS/DAISH getoond en is dit bewezen een misdaad probleem te zijn, gecreëerd door een Internationaal Georganiseerd Misdaad Cabal. Nu kennen de meeste van de Wereld Veiligheid en Intel Units de waarheid die voor hen vele jaren was verborgen door het in hokjes verdelen en door het uitgeven van buitensporig veel miljarden dollars door de Misdaad Cabal om toegang te hebben en om deze informatie te voorkomen. Deze Units weten nu met ongelooflijke zekerheid voor het eerst wie de synthetische  terreur, marteling, massa-moorden en bezittingen- strippen in het Midden Oosten uitvoeren en waarom. Ze weten nu dat dit gedaan wordt om meer doelen en macht te vermeerderen van de Misdaad Cabal.
Gordon Duff is de Leidende Directeur en Senior Redacteur van de Veteranen van Heden (VT) een Marine Strijder veteraan vanuit de Vietnam Oorlog. Hij is een buiten gevecht gestelde veteraan en heeft tientallen jaren gewerkt voor veteranen en POW zaken. Hij is een erkende diplomaat en wordt algemeen geaccepteerd als een van de top wereld Intelligentie specialisten. Hij is leider van de wereld grootste privé inlichtingen organisatie en heeft regelmatig consulten met regeringen die door veiligheidszaken worden uitgedaagd. Gordon Duff heeft zeer veel gereisd, wordt over de hele wereld gepubliceerd en is een regelmatige gast op tv en radio in talloze landen. Gordon Duff is een getrainde chef (koken), wijn enthousiast, levendige motorrijder en een wapensmid die zich heeft gespecialiseerd in historische wapens en herstel ervan. Zijn zakenleven en belangen zitten in energie en defensie technologie. Hij is de Leidende Directeur van Adamus Defense Group van Zwitserland.
Jim Dean  is de Chairman van de Veteranen van Vandaag en draagt veel hoeden (veel soorten werk dus) en gaat van dag tot dag door met operaties tot ontwikkeling, in schrijven en uitgeven van talloze artikelen. Hij heeft ook een actief schema van internationale tv en radio interviews. Hij heeft talloze contacten op de grond in het Midden Oosten en zorgt voor gedetailleerde rapporten in zijn artikelen en bij de Veterans Today Nieuws Rapporten Radio. Jim Dean is ook een lid van de Militaire Orde van Wereld Oorlogen, Association for Intelligence Officers, en de Senior Vice President van de Adamus Defense Group in Zwitserland.
Kolonel James Hanke  is de Veterans Today Director en een Gepensioneerde VS Leger Special Forces. Kolonel Hanke is vroeger G2  Derde Leger, NAVO Nucleaire Wapens Commandant, Attaché voor Israël, A-Team Leader Vietnam en een Directeur van Operaties, Adamus Defense Group Zwitserland.
Mike Harris  is de Financiële Redacteur van Veterans Today, een radio gastheer, een vroegere GOP Campaign Finance Chairman, gouverneurs kandidaat voor Arizona, en een Senior Vice President van Adamus Defense Group, Zwitserland. Mike is een expert in full contact van gemengde Gevecht Sporten. Zijn expertise van lange tijd daarin, heeft hem heel veel respect gegeven en de bijnaam “Iron Mike”.
Hier is de transcriptie van zijn Historische Sleutel Speech door Gordon Duff bij de Internationale Conferentie over de Bestrijding van Terrorisme en Godsdienstig Extremisme Conferentie die in Damascus werd gehouden, Syrië, in de eerste week van december 2014. Hiaten zitten erin omdat zijn speech werd vertaald voor luisteraars.
Gordon Duff: Teveel mensen zijn gestorven voor mensen om door te gaan met spreken die onhelder zijn en gewoon niet de waarheid kunnen zeggen.
Het is tijd dat we gewoon zeggen wat we weten, of dit nu geheim materiaal is of niet.
Jullie allemaal hebben de resultaten gezien van wat wij zeggen.
Wat wij zeggen zal passen bij wat er hier is gebeurd en welke feiten die jullie in staat zijn om naar buiten te brengen…
Onze hypothese is gebaseerd op sterke/vaste informatie, soliede onderzoek op de grond, en door gebruik van menselijke signalen van Intelligentie door onze buitensporige vermogens.
Wij gissen niet.
We weten waar we hier over spreken.
Hun motivatie is grotendeels economisch.
Het is een criminele organisatie maar ze zijn deel van een wereldwijde criminele organisatie.
En ze zitten hier in jullie territorium, nemen jullie dingen af – jullie fabrieken, jullie levens, jullie mensen – ter verrijking van een specifieke groep mensen die tot verantwoording moet worden geroepen.
Het is bijna alsof het een politie probleem is.
Dit is misdaad.
Het terrorisme waaraan jullie lijden is een wereldwijde misdaad op een schaal die we nooit eerder hebben gezien.
Er is nooit eerder zoiets geweest.
Gordon Duff: Ik waardeer jullie verklaringen en ik erken de waarheid en eerlijkheid van wat jullie hebben gezegd maar ik geloof dat er gebieden zijn van niet begrijpen over hoe de Verenigde Staten politiek werken.
En dit is een probleem, een enorm probleem in het Midden Oosten en een van de dingen die ons tot hier hebben gebracht is dat het heel moeilijk is om te begrijpen wat er is gebeurd zo veel als de Israëli controle van de Amerikaanse politiek en ik zal, zo kort en bondig mogelijk, dit aan jullie uitleggen.
Gordon Duff: In 2005 nam het Opperste Hof van de Verenigde Staten een besluit over een zaak die heette Citizens United (Verenigde Burgers)
Dit besluit van het Opperste Hof legaliseerde onbeperkte bedrijfsomkoperij.
Dit gaf de controle van het Congress van de Verenigde Staten over naar de menselijke handelaars, narcotica handelaars en specifiek, de meest machtige mens in de Verenigde Staten heden is een gok baas genaamd Sheldon Adelson, een Israëlische burger die uit de VS vluchtte en woont in Macau.
Hij gaf meer dan een miljard dollars uit bij de vorige verkiezing en kocht de controle van beide Huizen van het Congress.
Nu zal John McCain, de vader van al Nusra, de vader van ISIS, de wettige en militaire buitenlandse politiek leiden.
Gordon Duff: Amerikaanse generaals zoals Generaal McInerny en Generaal Paul Vallely, specialisten in psychologische oorlogvoering, hielpen DAISH organiseren.
Ze zijn in en uit jullie land hier, in Syrië gereisd, telkens weer, net als Senator John McCain.
Ze vergaderen met al Qaeda – een organisatie gecreëerd door Amerikanen, Saudi’s en Israëli Defensie Forces en Inlichtingen Diensten.
Gordon Duff: Maar een week geleden, nam de VS Secretaris van Defensie Chuck Hagel, ontslag.
Chuck Hagel was de mens die de Verenigde Staten liet stoppen met het bombarderen van de valse-vlag gas aanvallen bij Aleppo.
Gordon Duff: Het was onze organisatie hier die van inlichtingen voorzag die deze aanvallen stopten.
Gordon Duff: Het is ons doel hier, terwijl wij hier zijn, om te proberen een methode te vestigen van communicatie, die Syrië en andere naties in dit gebied om Israëls controle te laten begrijpen over de V.S., de controle over de V.S. door de georganiseerde misdaad en hoe de regering van de V.S. ondergeschikt is aan een wereldwijde criminele organisatie.

Vertaling: Winny
Post a Comment

assangeAt midday on Friday 5 February, 2016 Julian Assange, John Jones QC, Melinda Taylor, Jennifer Robinson and Baltasar Garzon will be speaking at a press conference at the Frontline Club on the decision made by the UN Working Group on Arbitrary Detention on the Assange case.

xmas

the way we live

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

RCinfo@exopoliticsportugal.com

BJ 2 FEV


http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.pt/


UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00h UTC


By choosing to educate ourselves and to spread the word, we can and will build a brighter future.

bj


Report 26:01:2015

BRAZILIAN

CHINESE

CROATIAN

CZECK

ENGLISH

FRENCH

GREEK

GERMAN

ITALIAN

JAPANESE

PORTUGUESE

SPANISH

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT


BENJAMIN FULFORD -- jan 19

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT

PressTV News Videos