Labels

SUPPORT JULIAN ASSANGE

Saturday, May 25, 2019

SP -- Manlio Dinucci -- El Arte de la Guerra --Cómo acabar con Rusia, según la ‎Rand Corporation


Red Square, Moscow

«EL ARTE DE LA GUERRA»
Cómo acabar con Rusia, según la Rand Corporation

por Manlio Dinucci

Obligar al adversario a estirarse demasiado para desequilibrarlo y derribarlo. No se trata de una técnica de judo sino del plan contra Rusia concebido por la Rand Corporation, el ‎‎tanque pensante más importante de Estados Unidos que, con un equipo de miles de expertos, se presenta como la fuente más confiable del mundo en materia de inteligencia y análisis político para los gobernantes de Estados Unidos y sus aliados.
La Rand Corporation se jacta de haber contribuido en la elaboración de la estrategia a largo plazo que permitió que Estados Unidos terminara como vencedor en la guerra fría, obligando la Unión Soviética a agotar sus recursos económicos en la confrontación estratégica. En ese modelo se inspira el nuevo plan, Overextending and Unbalancing Russia (en español, “Sobre-extensión y desequilibrio de Rusia), que acaba publicar la Rand Corporation [1].
Según los analistas de la Rand Corporation, Rusia sigue siendo para Estados Unidos un poderoso adversario en ciertos aspectos fundamentales. Así que Estados Unidos debe aplicar, junto con sus aliados, una estrategia conjunta a largo plazo que aproveche las vulnerabilidades rusas. Con ese objetivo se analizan diversas maneras de llevar a Rusia hacia una situación de desequilibrio, indicando las probabilidades de éxito, los beneficios, los costos y los riesgos que presentaría para Estados Unidos cada una de esas variantes.
Los analistas de la Rand Corporation estiman que la mayor vulnerabilidad de Rusia es su economía, debido a su fuerte dependencia de la exportación de petróleo y gas, cuyos ingresos es posible reducir reforzando las sanciones e incrementando la exportación de productos energéticos estadounidenses. El objetivo es lograr que Europa disminuya la importación de gas natural ruso sustituyéndolo con el gas natural licuado importado desde otros países por vía marítima.
Otra manera de perjudicar la economía rusa de forma duradera consiste en estimular la emigración de personal ruso calificado, principalmente de los jóvenes rusos con un nivel de instrucción elevado. 
En el plano ideológico e informativo, se trata de estimular las oposiciones internas y al mismo tiempo de socavar la imagen de Rusia en el extranjero, excluyéndola de los foros internacionales y boicoteando los eventos deportivos internacionales que ese país organiza.
En el plano geopolítico, armar a Ucrania permite a Estados Unidos sacar partido de la principal vulnerabilidad exterior de Rusia, pero debe hacerse con precaución, para mantener la presión sobre Rusia pero sin llegar a un gran conflicto, donde Rusia saldría ganadora.
En el plano militar, Estados Unidos podría obtener importantes resultados, a bajo costo y con pocos riesgos, incrementando las fuerzas terrestres de los países europeos miembros de la OTAN para utilizarlas contra Rusia
Estados Unidos puede tener también altas probabilidades de éxito y de importantes resultados, con riesgos moderados, sobre todo invirtiendo mayoritariamente en bombarderos estratégicos y misiles ofensivos de largo alcance dirigidos contra Rusia.
Salir del Tratado INF y desplegar en Europa nuevos misiles nucleares de alcance intermedio que apunten hacia Rusia garantiza a Estados Unidos altas probabilidades de éxito pero también comporta altos riesgos.
Calibrando cada opción para obtener el efecto deseado, concluyen los analistas de la Rand Corporation, Estados Unidos acabaría imponiendo a Rusia el más alto precio en el enfrentamiento entre ambos países. Pero Estados Unidos también se verá obligado a invertir cuantiosas sumas, desviándolas de otros objetivos. Así que los analistas de la Rand Corporation anuncian un fuerte aumento del gasto militar para Estados Unidos y la OTAN en detrimento de los gastos sociales.
Ese es el futuro que nos prepara la Rand Corporation, el más influyente de los “tanques pensantes del Estado Profundo estadounidense, que es el centro subterráneo del poder verdadero que está en manos de las oligarquías económicas, financieras y militares, el poder que determina las opciones estratégicas, no sólo para Estados Unidos sino para todo Occidente.
Las «opciones» previstas en ese plan no son en realidad más que variantes de la misma estrategia de guerra cuyo precio, en términos de sacrificios y peligros, ya estamos pagando.
il manifesto, 21 mayo 2019
Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange Patrizio
[1Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options, por James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz y Brent Williams, Rand Corporation, mayo de 2019.DECLARATION OF FLORENCE

TUR -- Manlio Dinucci -- Rand Corp: Rusya nasıl yere yıkılır?


Red Square, Moscow

Rand Corp: Rusya nasıl yere yıkılır?
yazan Manlio Dinucci

Dengesini bozmak ve onu yere yıkmak için rakibi aşırı gerilmeye zorlamak: bu bir judo hamlesi değil ama binlerce uzmandan oluşan personeliyle, kendini ABD ve müttefiklerinin yöneticileri için en güvenilir küresel istihbarat ve siyasi analiz kaynağı olarak sunan, ABD’nin en etkili düşünce kuruluşu Rand Corporation tarafından Rusyaya karşı geliştirilen plandır.
Rand Corp, stratejik cepheleşmede Sovyetler Birliğini kendi ekonomik kaynaklarını harcamayan zorlayarak ABDnin Soğuk Savaştan galip çıkmasını sağlayan uzun vadeli stratejinin geliştirilmesine sunduğu katkıyla övünmektedir. Rand tarafından yayınlanan Overextending and Unbalancing Russia (Rusyanın aşırı germek ve dengesizleştirmek) adlı yeni plan bu örnekten esinlenmektedir [1]. Kuruluşun analistlerine göre Rusya, bazı temel alanlarda ABDnin güçlü rakibi olmayı sürdürmektedir. Bunun için ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya’nın kırılganlıklarından istifade eden uzun vadeli bir bütünsel strateji izlemelidir. Böylece, her birinin ABD açısından başarı, kar, maliyet ve risk olasılıklarına işaret ederek, Rusyayı dengesizleşmeye zorlamak üzere kullanılacak çeşitli imkanları inceleyeceğiz.
Rand’ın analistleri, yaptırımların ağırlaştırılması ve ABDnin enerji ihracatını arttırmasıyla gelirleri azaltılabilecek petrol ve gaz ihracatına aşırı bağımlılığı nedeniyle, Rusyanın en büyük kırılganlığının ekonomisi olduğuna inanmaktadırlar. Yerine deniz yoluyla başka ülkelerden deniz yoluyla nakledilen sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılarak, Avrupanın Rus doğalgazı ithalatını azaltmasının sağlanması söz konusudur.
Zaman içerisinde Rusya’nın ekonomisine zarar vermenin bir başka yolu da, başta yüksek eğitim düzeyine sahip Rus gençleri olmak üzere, nitelikli personelin göçünü teşvik etmektir. İdeoloji ve haber alanında, iç karışıklıklar teşvik edilmeli ve eş zamanlı olarak, uluslararası toplantılardan dışlayarak ve düzenlediği uluslararası spor etkinliklerini boykot ederek, Rusyanın ülke dışındaki imajını yıkmak gerekmektedir.
Jeopolitik alanda, Ukrayna’nın silahlandırılması, ABD’ye Rusya’nın en büyük dış kırılganlığından yararlanma imkanı tanımaktadır, ancak üstün geleceği bir büyük çatışmaya varmadan, onu baskı altında tutmak için bunun ölçülü bir şekilde yapılması gerekir.
ABD askeri alanda, Rusya karşıtı bir işlevle NATOnun Avrupalı ülkelerinin kara güçlerinin arttırılmasıyla, düşük maliyet ve riskle yüksek yararlar sağlayabilir. ABD, özellikle Rusyaya karşı stratejik bombardıman uçakları ve uzun menzilli taarruz füzeleriyle, hafifletilmiş risklerle büyük olasılıkla başarı ve büyük kazançlar elde edebilir.
İNF anlaşmasından çıkmak ve Avrupada Rusyayı hedef alan yeni orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırmak, yüksek başarı olasılığı sağlasa da, aynı zamanda büyük riskler de içermektedir.
Rand’ın analistleri, istenen etkiyi elde etmek için her bir seçeneğin ayar edilmesiyle, ABD ile karşı karşıya gelişinde sonuçta en büyük bedeli Rusya’nın ödeyeceği, ancak ABDnin de onları başka hedeflere yöneltmek üzere büyük kaynaklar ayırması gerekeceği sonucuna varmaktadır. Böylece, sosyal harcamalar aleyhine, ABD/NATO askeri harcamalarının güçlü bir şekilde arttırılacağını şimdiden duyurmaktadırlar.
Derin devletin, yani sadece ABD’nin değil ama tüm Batı’nın stratejik tercihlerini belirleyen, ekonomik, mali ve askeri oligarşilerinin elinde olan gerçek iktidarın yeraltı merkezinin, en etkili düşünce kuruluşu Rand Corporationun bizim için öngördüğü gelecek budur.
Planın öngördüğü « seçenekler », aslında fedakarlık ve risk bakımından bedelini
il manifesto, 21 Mayis 2019
Çeviri
Osman Soysal
[1Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options, by James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, May 2019.


DECLARATION OF FLORENCE

assangeAt midday on Friday 5 February, 2016 Julian Assange, John Jones QC, Melinda Taylor, Jennifer Robinson and Baltasar Garzon will be speaking at a press conference at the Frontline Club on the decision made by the UN Working Group on Arbitrary Detention on the Assange case.

xmas

the way we live

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

RCinfo@exopoliticsportugal.com

BJ 2 FEV


http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.pt/


UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00h UTC


By choosing to educate ourselves and to spread the word, we can and will build a brighter future.

bj


Report 26:01:2015

BRAZILIAN

CHINESE

CROATIAN

CZECK

ENGLISH

FRENCH

GREEK

GERMAN

ITALIAN

JAPANESE

PORTUGUESE

SPANISH

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT


BENJAMIN FULFORD -- jan 19

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT

PressTV News Videos