Labels

SUPPORT JULIAN ASSANGE

Wednesday, October 31, 2018

RU -- Право Правительства Латвии на Ответ

Право Правительства Латвии на Ответ


После публикации 18 сентября 2018 года статьи Манлио Динуччи «Новый железный занавес» правительство Латвии через свое посольство в Риме обратилось с письмом к редакторам Il Manifesto. Манлио Динуччи ответил, а Тьерри Мейссан добавил эту переписку в контекст статьи.

ВОЛЬТЕР СЕТЬ 11 | ОКТЯБРЯ 2018
Легально разрешенный марш в честь Латвийских СС.
Письмо Латвийского Посла в Риме
5 Октября, 2018
N. IT-26365

Господа,

Я хотела бы сослаться на статью о Латвии под названием «Искусство ведения войны - Латвия, новый железный занавес» Манлио Динуччи, опубликованную в Il Manifesto, издание от 18 сентября 2018 года. Учитывая важность и неприкосновенность свободы мнений как фундаментальное право, я считаю необходимым уточнить некоторые аспекты, связанные с официальной позицией и информацией о Латвии.

Tuesday, October 30, 2018

Petition Notice 11: Petition passes 9,000 . Delivered to Prime Minister, Foreign Minister + All


Petition Notice 11: Petition passes 9,000 . Delivered to Prime Minister, Foreign Minister + All


Petition: https://www.change.org/p/free-julian-assange-before-it-s-too-late
Phillip Adams
Brisbane, Australia
OCT 30, 2018 — 
Hi All,
I hope this notice meets you all well.
To confirm approx. 10 minutes ago I delivered Petition Notice 11, to the Prime Minister (Scott Morrison), Foreign Minister (Marise Payne) & all 226 elected Senators and Members that make up the entire Australian Government. To confirm, each and everyone of the 226 Politicians has received an email and I have been returned a receipt confirmation. They are all on notice that "WE"  understand that "They" are now all responsible for ensuring the safety of Mr Julian Assange. It is only them that can assist as it is their "Obligation" to assist an Australian Citizen who is in desperate need of HELP.
I encourage you to read the script , which I have pasted below, noting that I can not upload an image of the entire document due to limitation on the petition platform. hence I have pasted the script and can only upload a portion of the image of the document.
====================Pasted Script from Notice 11 Below=====
Petition Notice 11 - Free Julian Assange, before it's too late.
Status:            Initiated on the 11th July, 2018                                                                   Ongoing and 9,001 signatures                                                                     as of 31th October, 2018
Petition To:    The Hon. Scott Morrison, MP                                                                      Prime Minister of Australia
Petition To:    The Hon. Marise Payne, Senator                                                                Minister for Foreign Affairs
                       cc                     All Hon. Senators and MP’s                                                                     The Australian Parliament


Dear Prime Minister & Foreign Minister
 We the people that stand together request the Prime Minister and or the Foreign Minister of the Australian Government intervene in the UN declared case of “Arbitrary Detention” of the Australian Citizen and Journalist, Mr Julian Assange. Julian Assange is considered by all to be an international journalist whose life is in serious danger without intervention by the Australian Government. The signature members to this petition wish to highlight that all addressed Politicians to this petition are on notice, as being directly responsible for Mr Assange’s safety.
Signatures to this petition request the immediate securing, by the Australian Government of Mr Julian Assange’s freedom of safe passage out of the Ecuadorian Embassy and his safe return to his home Australia or any other location that Julian Assange requests to travel to. Noting Julian Assange is prepared to address the Breach of Bail issue. However we respectfully request that the Australian Government where influence can be made with friendly nations, that the Australian Government ensure that no extradition order is effected on Julian Assange from any third party nation that may otherwise impinge on his ongoing freedom of passage and existence after or during addressing of the terms of the Breach of Bail issue in Britain.

TUR -- Manlio Dinucci -- İtalya-Rusya masasındaki taş konuk


Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.
İtalya-Rusya masasındaki taş konuk

yazan Manlio Dinucci

 ENGLISH FRANÇAIS  ITALIANO  PORTUGUÊS ROMÎNA  

« Belli başlı bölgesel krizlere çözüm bulmak için elzem olan Rusya Federasyonu gibi stratejik bir ortakla karşılaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum »: bu sözleri, 24 Ekimde Moskovada Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Guiseppe Conte söylüyor. Çözülmesi gereken temel sorun diye altını çizdikten sonra « Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkinin temellerini tartışılır hale getiren Ukraynadaki krizdir ». Ancak « Avrupanın yaptırımlarına yol açan nedenlerin hala geçerliliğini korumasına karşın ki bu araç en kısa sürede aşılmalıdır », İtalya ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler « mükemmel » durumdadır.
Bu açıklamalar, 2016 yılında Sen Petersburg’ta Başbakan Matteo Renzinin, yuvarlak masada Devlet Başkanı Putin önünde sarf ettiği sözleri anımsatmaktadır: « Soğuk Savaş sözcüğü artık tarihten ve gerçeklikten silinmiştir. AB ve Rusya, çok iyi komşular haline gelmelidir ». Bu açıklamalar, gerilimi azaltma düşüncesiyle Moskova tarafından diplomatik olarak yeniden kullanılmakta ve çoğaltılmaktadır: « 360 derece ziyaret »ten söz eden Rus Sputnik ajansının 25 Ekim tarihli başlığı « Conte Moskovada, Rusya ile ittifak her zamankinden daha güçlü ». Gerçekteyse bu ziyaret 180 derecelik olmuştur, çünkü Conte (2016’da Renzi’nin yaptığı gibi) kendini, ziyareti Rusya ile imzalanan ekonomik anlaşmalarla sonuçlandıran Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin hükümet başkanı olarak sundu. Başbakan, İtalyanın, Contenin « neredeyse eşleştirme gibi olan bir stratejik işbirliği » geliştirdiği ve « ayrıcalıklı müttefik » olarak kabul ettiği ABDnin komutası altındaki NATOnun bir parçası olduğu gerçeğini görmezden geldi.
Dolayısıyla İtalya-Rusya masasında, İtalyanın dümen suyunda olduğu « ayrıcalıklı müttefik » bir taş konuk gibi oturmaktadır. Böylelikle, 25 Aralıkta yani Başbakan Contenin Moskovada İtalya-Rusya ikili ilişkilerinin durumunu « mükemmel » olarak nitelediği günün ertesi İtalyan Silahlı Kuvvetlerinin ABD komutası altında, diğer NATO ülkeleriyle birlikte Rusya’ya yönelik Trident Juncture 2018 savaş tatbikatının başladığı sessizce geçiştirildi. Tatbikatta İtalyadaki ABD ve NATO komutanlıkları ve üsleri çok önemli rol oynamaktadır. 25 Ekimde yani Başbakan Continin Moskovada Rusyayı « stratejik ortak » olarak nitelediği günün ertesi hükümetinin, Brükselde ABDnin sunduğu « istihbaratı » temel alarak oybirliğiyle Rusyayı « güvenliğimizi istikrarsızlaştırıcı bir tutumla » İNF anlaşmasını çiğnemekle suçlayan Kuzey Atlantik Konseyine katıldığı de sessizce geçiştirildi.
Conte hükümeti böylece ABD’nin İNF anlaşmasından çıkma ve Avrupada (İtalya dahil) yeniden Rusyaya yönelmiş orta menzilli nükleer füzeleri yeniden konuşlandırma planını somut olarak desteklemiş oldu. Bu füzeler, ABDnin Mart 2020’den itibaren İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda ve muhtemelen başka Avrupa ülkelerinde de Rusyaya karşı konuşlandırmaya başlayacağı yeni B61-12 nükleer bombalarına eklenecektir.
Basın toplantısında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Putin, açık bir şekilde ifade etti: orta menzilli ABD nükleer füzelerini konuşlandırmayı kabul edecek olan Avrupa ülkeleri kendi güvenliklerini tehlikeye atacaklardır, çünkü Rusya bunlara karşılık vermeye hazırdır. Conte, « İtalyanın bu anlaşmayı kaygıyla izlediğini ve bir diyalog penceresinin açılması için elinden gelen çabayı harcayacağını » belirtti.
Bu çaba, Rus komuta merkezlerinin bulunduğu sığınakları imha etmek üzere delici yeteneğe sahip ABD komutası altındaki yeni B61-12 nükleer bombalarına ev sahipliği yapmaya ve kullanmaya hazırlanılırken ortaya konulmaktadır.
Il manifesto, 30 EKİM 2018 
Çeviri: Osman Soysal
Courtesy: Réseau VoltaireNO WAR NO NATO

Manlio Dinucci

Coğrafyacı ve jeo-politikçi. Yayınlanan son eserleri:  Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

EN -- Manlio Dinucci -- The Art of War -- The Stone Guest at the table with Italy and Russia

Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.
« THE ART OF WAR »
The Stone Guest at the table with Italy and Russia
by Manlio Dinucci
« I consider it very important for us to meet a strategic partner like the Federation of Russia, and also necessary, in order to work out solutions to the main regional crises » - such was the statement by Prime Minister Giuseppe Conte at the joint Press conference following his meeting with Vladimir Putin on 24 October in Moscow. A fundamental question which has to be resolved, he emphasised, is « the crisis in Ukraine, which has provoked discussion about the basis of the relations between the European Union and Russia ». But, « despite the persistence of the reasons that led to the European sanctions, an instrument which must be abandoned as soon as possible », the bilateral relationship between Italy and Russia remains « excellent ».
These declarations bring to mind those of Prime Minister Matteo Renzi during a round table with President Putin in Saint Petersbourg in 2016 : « The term Cold War is now absent from History and also from reality. The EU and Russia should be excellent neighbours ». These declarations were borrowed by diplomats and amplified by Moscow, in an attempt to reduce tension : « Conte in Moscow, the alliance with Russia is stronger than ever », was the 25 October headline of the Russian Press agency Sputnik, which spoke of a « 360-degree visit ». In reality, it was a 180-degree visit, because Conte (like Renzi in 2016) presented himself as the head of a member state of the European Union, and restricted his visit to economic agreements with Russia. The Prime Minister avoided mentioning the fact that Italy is a member of NATO, under command of the United States, a country  that Conte's government considers as a « privileged ally », with which he has established « a strategic  cooperation, almost a twin partnership ».
Thus, at the table with Italy and Russia was seated the Stone Guest, the « privileged ally » closely followed by Italy. So nothing was said about the fact that on 25 October - the day after Prime Minister Conte, in Moscow, had qualified the state of bilateral relations between Italy and Russia as « excellent » - Italian armed forces began the war game Trident Juncture 2018 with other NATO  forces, under US command, and directed against Russia. This an exercise in which the US and NATO bases in Italy play a major part. There was no mention either of the fact that on 25 October – the day after Prime Minister Conte, in Moscow, had qualified Russia as a « strategic partner », his government, in Brussels, participated in the North Atlantic Council which, on the basis of « information » supplied by the USA, unanimously accused Russia of violating the INF Treaty with « behaviour destabilising for our security ».
The Conte government thus supported de facto the US plan to abandon the INF Treaty and once again to deploy in Europe (including Italy) medium range nuclear missiles pointed at Russia. These missiles will be added to the new B61-12 nuclear bombs that the United States will begin to deploy, as from March 2020, in Italy, Germany, Belgium, Holland and probably other European countries, always with an anti-Russia objective.
At the Press conference, responding to a journalist, Putin was very clear – the European countries which accept to deploy US medium range nuclear missiles on their territory would be endangering their own security, because Russia would be ready to riposte. Conte assured that « Italy lives with the anxiety of this conflict and will do everything possible to ensure that a window for dialogue remains open ».
One supposes that this is what he is doing - by preparing to house and use, under US command, the new B61-12 nuclear bunker-buster bombs to destroy Russian underground facilities and command centres.
Il manifesto, October 2018

Translator: Pete Kimberley

Courtesy: Réseau Voltaire NO WAR NO NATO


Manlio Dinucci

Geographer and geopolitical scientist. His latest books areLaboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

assangeAt midday on Friday 5 February, 2016 Julian Assange, John Jones QC, Melinda Taylor, Jennifer Robinson and Baltasar Garzon will be speaking at a press conference at the Frontline Club on the decision made by the UN Working Group on Arbitrary Detention on the Assange case.

xmas

the way we live

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

RCinfo@exopoliticsportugal.com

BJ 2 FEV


http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.pt/


UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00h UTC


By choosing to educate ourselves and to spread the word, we can and will build a brighter future.

bj


Report 26:01:2015

BRAZILIAN

CHINESE

CROATIAN

CZECK

ENGLISH

FRENCH

GREEK

GERMAN

ITALIAN

JAPANESE

PORTUGUESE

SPANISH

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT


BENJAMIN FULFORD -- jan 19

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT

PressTV News Videos